Projekt chce významně přispět k realizaci záměrů MŠMT schválených vládou ČR, které jsou obsaženy v Akčním plánu podpory odborného vzdělávání  a Strategii celoživotního učení ČR. Cílem projektu, UNIV 2 KRAJE je proměna středních (především odborných) škol v otevřené instituce, centra celoživotního učení, která budou aktivně naplňovat koncept celoživotního učení.

Programy dalšího vzdělávání budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku. Které programy jsou již připraveny, jsou k disposici v mém kraji se dovíte v sekci Programy. 

Zajímáte se o projekt a chcete se dozvědět o:
počtu škol zapojených v projektu;
na jaké cílové skupiny je projekt zaměřen;
zda jsou zaměstnavatelé při zapojení do projektu nějak motivovaní?
Informace naleznete v sekci FAQ - Často kladené otázky. 

Rozsáhlá propagační kampaň založená na myšlence, že se „Učíme všichni – a rádi!“, byla spuštěna symbolicky k zahájení školního roku 1.září 2011. Klade si za cíl podpořit celoživotní vzdělávání Čechů a vzbudit zájem dospělých o další vzdělávání a poukázat na dosavadní neuspokojivý stav v této oblasti. Jak je kampaň úspěšná se přesvědčíte v sekci Publicita. 

Závěrečná zpráva projektu

Zprava obalka

Katalog nabídky vzdělávacích programů

Katalog ČR desky-1

univ2kraje

Proměna škol v centra celoživotního vzdělávání

Cílem tohoto informačního systému je poskytnout veřejnosti informace o nabídce dalšího vzdělávání vytvořené v rámci projektu UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé.

Tuto nabídku poskytují sítě škol ze všech krajů s výjimkou hlavního města Prahy: